អចលនទ្រព្យកំពុងដាក់លក់ថ្មីៗ

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

 • លក់
  : $290,000
  : $0 / ម៉ែត្រការ៉េ
 • ជួល: $0
8B, 416, សង្កាត់:ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-929

4 || 4 || 3 || East || 5x18 (90ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x16 (64ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

 • លក់
  : $270,000
  : $0 / ម៉ែត្រការ៉េ
 • ជួល: $0
, សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-912

2 || 2 || at 36 || south || 0x0 (105ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (75ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-28

បានលក់ហើយ
Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

A21, 02, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, ផ្ទះល្វែង កូដ: Mr-831

2 || 3 || 1 || 4x16 (67ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x15 (63ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-13

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

SUBSCRIBE