អចលនទ្រព្យកំពុងដាក់លក់ថ្មីៗ

ឪកាសថ្មី
Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

  • លក់: $270,000
, សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-912

2 || 2 || at 36 || south || 0x0 (105ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (75ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-28

ឪកាសថ្មី
Condo for rent at Olympia City Condo with size 61 sq.m (ខុនដូរសំរាប់ជួល ជាមួយទំហំ 61 ការ៉េ)

Condo for rent at Olympia City Condo with size 61 sq.m (ខុនដូរសំរាប់ជួល ជាមួយទំហំ 61 ការ៉េ)

  • ជួល:$1,000
សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-816

1 || 1 || 0x0 (61ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-07

ឪកាសថ្មី
Condo for rent at Olympia City Condo with 48 sq,m (ខុនដូរសំរាប់ជួលស្នាក់នៅ អូរឡាំពេច ទំហំ 48 ការ៉េ)

Condo for rent at Olympia City Condo with 48 sq,m (ខុនដូរសំរាប់ជួលស្នាក់នៅ អូរឡាំពេច ទំហំ 48 ការ៉េ)

  • ជួល:$600
សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-815

1 || 1 || 0x0 (48ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-07

ឪកាសថ្មី
Condo for Sale in koa pich, phnom penh

Condo for Sale in koa pich, phnom penh

  • លក់: $160,000
Elite, សង្កាត់:ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-279

1 || 1 || at 6th || 0x0 (73ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (73ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Jul-27

ឪកាសថ្មី
Condo for rent (nice price)

Condo for rent (nice price)

  • ជួល:$180
, សង្កាត់:បឹងទំពុន, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ, បន្ទប់ស្នាក់នៅ កូដ: Mr-154


Updated 2018-Jul-05

ឪកាសថ្មី
Condo for rent 2 beb 2 toilet 88m2

Condo for rent 2 beb 2 toilet 88m2

  • ជួល:$500
, សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ, បន្ទប់ស្នាក់នៅ កូដ: Mr-151

0x0 (88ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Jul-05

ឪកាសថ្មី
  • លក់: $23,000
371, សង្កាត់:ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាផាតមែន, ខុនដូរ, បន្ទប់ស្នាក់នៅ កូដ: Mr-83

1 || 1 || at 4 || East || 0x0 (33ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (33ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-May-08

ឪកាសថ្មី
Condo for sale on 60m

Condo for sale on 60m

  • លក់: $1,400
    $1,400 / ម៉ែត្រការ៉េ
, 60 Hun Sen Blvd, សង្កាត់:បឹងទំពុន, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-21

23 ||
Updated 2018-Mar-14

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

ចង់ដឹងតម្លៃ
land for sale for a shophouse or commercial space

land for sale for a shophouse or commercial space

ចង់ដឹងតម្លៃ
Villa for sale @ Borey Angkor Phnom Penh

Villa for sale @ Borey Angkor Phnom Penh

ចង់ដឹងតម្លៃ

SUBSCRIBE