ឪកាសថ្មី
Villa for rent Near Russien Market.

Villa for rent Near Russien Market.


 • ជួល:$4,500
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Shop-House, Villa កូដ: Mr-1086

5 || 2 || North || 10x37 (370ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

បានជួលហើយ
Empty Land for rent in BKK I

Empty Land for rent in BKK I

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1085

South || 18x20 (360ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [at corner]

Shop house for rent in BKK I [at corner]


 • ជួល:$6,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House, Villa កូដ: Mr-1084

4 || 3 || South with West || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]

Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]


 • ជួល:$3,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House កូដ: Mr-1083

2 || North || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Business for sale or rent in BKK I.

Business for sale or rent in BKK I.

 • លក់: $1,500,000

 • ជួល:$5,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាផាតមែន, Shop-House, Business for Sale កូដ: Mr-1082

24 || 4 || South || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in BKK I

Villa for rent in BKK I


 • ជួល:$6,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1078

7 || 2 || South || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

 • លក់: $450,000
  $750 / ម៉ែត្រការ៉េ

, សង្កាត់:ច្រាំងចំរេះទី ១, ខណ្ឌ:ឫស្សីកែវ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1060

North || 20x30 (600ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-03

ឪកាសថ្មី
Nice villa for Rent & Sale

Nice villa for Rent & Sale

 • លក់: $700,000

 • ជួល:$1,700
317C, , សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1032

7 || 3 || 2 || East || 20x22 (440ម៉ែត្រការ៉េ) || 17x16 (260ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-13

បានលក់ហើយ
land for sale for a shophouse or commercial space

land for sale for a shophouse or commercial space

សង្កាត់:និរោធ, ខណ្ឌ:ច្បារអំពៅ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, ដី កូដ: Mr-1005

east || 5x20 (100ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-13

ឪកាសថ្មី
 • $2,200 / ម៉ែត្រការ៉េ
សង្កាត់:ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ:ជ្រោយចង្វារ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-958

west || 17x31 (527ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.

Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.


 • ជួល:$2,500
, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-957

West || 26x60 (1,560ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Two shop house for rent along main street of Borey The Royal Mekong at Chrouy Chang Va

Two shop house for rent along main street of Borey The Royal Mekong at Chrouy Chang Va


 • ជួល:$1,300
, សង្កាត់:ព្រែកលៀប, ខណ្ឌ:ជ្រោយចង្វារ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-956

8 || 10 || 3 || North || 8x18 (144ម៉ែត្រការ៉េ) || 8x16 (128ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Office

Office


 • ជួល:$15
សង្កាត់:ទឹកល្អក់ទី ១, ខណ្ឌ:ទួលគោក, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-953

7 || North ||
Updated 2019-Mar-18

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

 • លក់: $290,000

8B, 416, សង្កាត់:ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-929

4 || 4 || 3 || East || 5x18 (90ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x16 (64ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

 • លក់: $270,000

, សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-912

2 || 2 || at 36 || south || 0x0 (105ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (75ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-28

បានលក់ហើយ
Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa, For Residence កូដ: Mr-885

7 || 8 || 2 || North || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) || 15x16 (224ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-24

ឪកាសថ្មី
Office space for rent near Russien Hospital along street 271

Office space for rent near Russien Hospital along street 271


 • ជួល:$500
សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, H​ office space កូដ: Mr-879

at 9 || east || 0x0 (27ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-23

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-857

at 4 floor || west || 0x0 (51ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ២, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-856

at 2floor || west || 0x0 (90ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-855

at Mazzanine Floor || west || 0x0 (187ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

SUBSCRIBE