ឪកាសថ្មី
Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.

Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.


  • ជួល:$2,500
, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-957

West || 26x60 (1,560ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-16

ឪកាសថ្មី
Two shop house for rent along main street of Borey The Royal Mekong at Chrouy Chang Va

Two shop house for rent along main street of Borey The Royal Mekong at Chrouy Chang Va


  • ជួល:$1,300
, សង្កាត់:ព្រែកលៀប, ខណ្ឌ:ជ្រោយចង្វារ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-956

8 || 10 || 3 || North || 8x18 (144ម៉ែត្រការ៉េ) || 8x16 (128ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-16

ឪកាសថ្មី
Office

Office


  • ជួល:$15
សង្កាត់:ទឹកល្អក់ទី ១, ខណ្ឌ:ទួលគោក, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-953

7 || North ||
Updated 2019-Mar-18

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

  • លក់: $290,000

416, , សង្កាត់:ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-929

4 || 4 || 3 || East || 5x18 (90ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x16 (64ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-14

ឪកាសថ្មី
Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

  • លក់: $270,000

, សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-912

2 || 2 || at 36 || south || 0x0 (105ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (75ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-28

បានលក់ហើយ
Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa, For Residence កូដ: Mr-885

7 || 8 || 2 || North || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) || 15x16 (224ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-24

ឪកាសថ្មី
Office space for rent near Russien Hospital along street 271

Office space for rent near Russien Hospital along street 271


  • ជួល:$500
សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, H​ office space កូដ: Mr-879

at 9 || east || 0x0 (27ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-23

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-857

at 4 floor || west || 0x0 (51ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ២, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-856

at 2floor || west || 0x0 (90ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-855

at Mazzanine Floor || west || 0x0 (187ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-854

Ground Floor || West || 0x0 (218ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
Building for rent in BKK I can covert to Office or Service Apartment

Building for rent in BKK I can covert to Office or Service Apartment

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ, Villa កូដ: Mr-851

17 || South || 12x25 (300ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-24

បានជួលហើយ
Building for rent at corner for business center (អាគារពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ជួល ទីតាំងកែង)

Building for rent at corner for business center (អាគារពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ជួល ទីតាំងកែង)

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ៣, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ កូដ: Mr-842

3 || South with West || 13x18 (234ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jan-23

ឪកាសថ្មី
Warehouse for rent near Mini-Mart in BKK I (ឃ្លាំងសំរាប់ជួលក្បែរ​ មីនីម៉ាត ក្នុងបឹងកេងកង ១)

Warehouse for rent near Mini-Mart in BKK I (ឃ្លាំងសំរាប់ជួលក្បែរ​ មីនីម៉ាត ក្នុងបឹងកេងកង ១)


  • ជួល:$4,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ឃ្លាំង, Shop-House កូដ: Mr-841

1 || South || 15x22 (330ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-14

បានជួលហើយ
Office space for rent and Market space for rent

Office space for rent and Market space for rent

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Shop-House កូដ: Mr-837

at 2 || West || 0x0 (360ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-24

បានជួលហើយ
Villa for rent in BKK I (វីឡាសំរាប់ជួល ក្នុងបឹងកេងកង ១)

Villa for rent in BKK I (វីឡាសំរាប់ជួល ក្នុងបឹងកេងកង ១)

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Shop-House, Villa កូដ: Mr-836

8 || 5 || 2 || North || 18x33 (594ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Mar-24

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

  • លក់: $71,000

A21, 02, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, ផ្ទះល្វែង, Borey New World កូដ: Mr-831

2 || 3 || 1 || 4x16 (67ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x15 (63ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-13

ឪកាសថ្មី
Buidling for Sale in Chamkar mon

Buidling for Sale in Chamkar mon

សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ២, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ កូដ: Mr-830


Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
Building for rent in BKK III

Building for rent in BKK III

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ៣, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ, ដី កូដ: Mr-829

4 || North || 0x0 (300ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (110ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-10

ឪកាសថ្មី
Office Space for Rent

Office Space for Rent

សង្កាត់:ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-828


Updated 2018-Dec-10

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

SUBSCRIBE