ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent block Dombok

Flat for sale urgent block Dombok

 • លក់: $68,000
5, 87BT, សង្កាត់:បឹងទំពុន, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង កូដ: Mr-1109

3 || 3 || 2 || 4x14 (56ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2019-Oct-16

បានជួលហើយ
Villa for rent after 2020

Villa for rent after 2020

សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1105

5 || 6 || 2 || 15x22 (330ម៉ែត្រការ៉េ) || 12x12 (152ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in borey angkor Phnom Penh

Villa for rent in borey angkor Phnom Penh

 • ជួល:$3,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1103


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Twin Villa for sale in borey angkor Phnom penh

Twin Villa for sale in borey angkor Phnom penh

 • លក់: $360,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, វីឡាភ្លោះ, Borey ANGKOR PHNOM PENH កូដ: Mr-1102


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Villa Modern for sale

Villa Modern for sale

 • លក់: $600,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1101


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
New Villa Modern for sale in borey angkor Phnom Penh

New Villa Modern for sale in borey angkor Phnom Penh

 • លក់: $880,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1100


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
 • ជួល:$2,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1098


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
villa modern for rent in borey angkor phnom penh

villa modern for rent in borey angkor phnom penh

 • ជួល:$2,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1097


Listed2019-Aug-16

បានជួលហើយ
Villa for rent Near Russien Market.

Villa for rent Near Russien Market.

សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Shop-House, Villa កូដ: Mr-1086

5 || 2 || North || 10x37 (370ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

បានជួលហើយ
Empty Land for rent in BKK I

Empty Land for rent in BKK I

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1085

South || 18x20 (360ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [at corner]

Shop house for rent in BKK I [at corner]

 • ជួល:$6,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House, Villa កូដ: Mr-1084

4 || 3 || South with West || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]

Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]

 • ជួល:$3,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House កូដ: Mr-1083

2 || North || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Business for sale or rent in BKK I.

Business for sale or rent in BKK I.

 • លក់: $1,500,000
 • ជួល:$5,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាផាតមែន, Shop-House, Business for Sale កូដ: Mr-1082

24 || 4 || South || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in BKK I

Villa for rent in BKK I

 • ជួល:$6,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1078

7 || 2 || South || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

 • លក់: $450,000
  $750 / ម៉ែត្រការ៉េ
, សង្កាត់:ច្រាំងចំរេះទី ១, ខណ្ឌ:ឫស្សីកែវ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1060

North || 20x30 (600ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-03

ឪកាសថ្មី
 • លក់: $500,000
, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1049

East with South || 20x30 (600ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-03

ឪកាសថ្មី
Nice villa for Rent & Sale

Nice villa for Rent & Sale

 • លក់: $700,000
 • ជួល:$1,700
317C, , សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1032

7 || 3 || 2 || East || 20x22 (440ម៉ែត្រការ៉េ) || 17x16 (260ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-13

បានលក់ហើយ
land for sale for a shophouse or commercial space

land for sale for a shophouse or commercial space

សង្កាត់:និរោធ, ខណ្ឌ:ច្បារអំពៅ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, ដី កូដ: Mr-1005

east || 5x20 (100ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-13

ឪកាសថ្មី
 • $2,200 / ម៉ែត្រការ៉េ
សង្កាត់:ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ:ជ្រោយចង្វារ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-958

west || 17x31 (527ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

ឪកាសថ្មី
Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.

Land for rent in front of Message Business. this suit build for Guest House, Fitness Center, Food, Coffess shop,etc.

 • $3,000 / ម៉ែត្រការ៉េ
 • ជួល:$2,500
, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-957

West || 26x50 (1,300ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Apr-27

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

Villa for sale @ Borey Angkor Phnom Penh

ចង់ដឹងតម្លៃ

land for sale for a shophouse or commercial space

ចង់ដឹងតម្លៃ

Modern Villa for sale in Borey Angkor Phnom Penh near AEON Mall II,Sen Sok

ចង់ដឹងតម្លៃ

SUBSCRIBE